• Wysoki kontrast
  • Zmień rozmiar czcionek

Cennik

USG

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
USG płodu60,00zw.
USG ginekologiczne60,00zw.
USG jamy brzusznej/tarczycy60,00zw.

BADANIA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Iniekcja dożylna15,00zw.
Iniekcja domięśniowa10,00zw.
Przetaczanie płynów30,00zw.
Badanie EKG spoczynkowe20,00zw.
Mierzenie ciśnienia5,00zw.
ECHO serca100,00zw.
Test wziewny 1 punkt5,00zw.
Test pokarm. 1 punkt5,00zw.
Odczulanie 1 iniekcja30,00zw.
Spirometria25,00zw.
Pole widzenia (jedno oko)30,00zw.
Pole widzenia (oboje oczu)50,00zw.
Panel pokarmowy110,00zw.
Panel oddechowy110,00zw.
Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa50,00zw.
Zaświadczenie lekarskie30,00zw.
Badanie histopatologiczne 1 punkt50,00zw.

PORADA SPECJALISTYCZNA*

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Porada lekarska ogólna50,00zw.
Porada lekarska domowa100,00zw.
Porada endokrynologiczna120,00zw.
Porada kardiologii dziecięcej180,00zw.
Porada laryngologiczna100,00zw.
Porada okulistyczna100,00zw.
Porada chirurgii dziecięcej130,00zw.
Porada diabetologiczna dla kierowców200,00zw.

CENNIK USŁUG W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Porada ginekologiczna100,00zw.
Porada ginekologiczna + USG140,00zw.
Porada ginekologiczna + cytologia120,00zw.
Cytologia30,00zw.

CENNIK USŁUG W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Wypełnienie 1-2 powierzchniowe120,00zw.
Wypełnienie 3-4 powierzchniowe160,00zw.
Wypełnienie kanału200,00zw.
Resekcja korzenia400,00Zw.

CENNIK USŁUG W PORADNI CHIRURGICZNEJ

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Porada chirurgiczna70,00zw.
Zmiana opatrunku20,00zw.
RTG + założenie gipsu100,00zw.
RTG + założenie gipsu – udo150,00zw.
Zdjęcie gipsu20,00zw.
Szycie rany120,00zw.
Zdjęcie szwów15,00zw.
Wycięcie zmian skórnych100,00zw.
Wycięcie zmian podskórnych200,00zw.
Założenie longety100,00zw.
Wycięcie paznokcia z fenolizacją100,00zw.
Punkcja stawu50,00zw.
Posiew materiału punkcyjnego40,00zw.

ENDOSKOPIA

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Kolonoskopia300,00zw.
Gastroskopia150,00zw.
Test na helikobakter20,00zw.
Porada gastroenterologiczna70,00zw.

MIKROBIOLOGIA

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Posiew ilościowy moczu (identyfikacja+antybiogram)35,00zw.
Posiew ilościowy moczu (posiew ujemny)15,00zw.
Posiew wymazu z nosa (identyfikacja+antybiogram)40,00zw.
Posiew wymazu z gardła (identyfikacja+antybiogram)40,00zw.
Posiew plwociny (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew plwociny (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew wymazu z ucha (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew wymazu z ucha (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew wymazu z oka (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew wymazu z oka (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew wymazu z cewki moczowej (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew wymazu z cewki moczowej (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z nasienia (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew z nasienia (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z pochwy (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew z pochwy (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z dróg rodnych (identyfikacja+antybiogram)42,00zw.
Posiew z dróg rodnych (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z rany (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew z rany (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew płynów ustrojowych (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew płynów ustrojowych (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z ropy (identyfikacja+antybiogram)60,00zw
Posiew z ropy (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew aspiratów i żółci (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew aspiratów i żółci (posiew ujemny)35,00zw.
Posiew z rany bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew z rany bakterii tlenowych i beztlenowych (posiew ujemny)40,00zw.
Posiew z płynów ustrojowych bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew z płynów ustrojowych bakterii tlenowych i beztlenowych (posiew ujemny)40,00zw.
Posiew z ropy bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew z ropy bakterii tlenowych i beztlenowych (posiew ujemny)40,00zw.
Posiew z aspiratów i żółci bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram)60,00zw.
Posiew z aspiratów i żółci bakterii tlenowych i beztlenowych (posiew ujemny)40,00zw.
Posiew kału (u dzieci do lat 2)35,00zw.
Posiew kału w kierunku Salmonelli40,00zw.
Wymaz z odbytu. _i.can.sal.sh w kierunku Candida, Salmonella, Shigella (identyfikacja+antybiogram)32,00zw.
Wymaz z odbytu _i.can.sal.ant w kierunku Candida, Salmonella, Shigella (posiew ujemny)25,00zw.
Wymaz z poch.pac.gron. pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca złocistego (identyfikacja+antybiogram)40,00zw.
Wymaz z poch.pac.gron. pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca złocistego (posiew ujemny)25,00zw.
Wymaz z szyjki macicy pac.gron. w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca złocistego (identyfikacja+antybiogram)40,00zw.
Wymaz z szyjki macicy pac.gron. w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca złocistego (posiew ujemny)25,00zw.
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae32,00zw.
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych25,00zw.
Posiew w kierunku Trichomonas vaginalis32,00zw.
Panel przed zabiegiem operacyjnym (wymaz z nosa, gardła i pachwiny)65,00zw.

SZCZEPIENIA

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
szczepionką (Infanrix IPV+HIB)160,00zw.
szczepionką Hexacima170,00zw.
szczepionką Prevenar280,00zw.
szczepionką Pentaxim150,00zw.
szczepionką Rotateg200,00zw.
szczepionką Rotarix320,00zw.
szczepionką Hepavax Gene TF55,00zw.
szczepionką Engerix B junior70,00zw.
szczepionką Vaxigrip60,00zw.
szczepionką Twinrix WZW A+B210,00zw.
szczepionką Silgard230,00zw.
szczepionką Tetana35,00zw.
szczepionką NeisVac-c 135,00zw.
szczepionką Nimenrix180,00zw.
szczepionką Engerix70,00zw.
szczepionką Infanrix Hexa220,00zw.
szczepionką VARILIX230,00zw.
szczepionką BEXSERO345,00zw.
szczepionką CERVARIX310,00zw.
szczepionką Priorix85,00zw

BADANIA BIOCHEMICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Albumina7,00zw.
Aminotransferaza Alaninowa ALT (ALAT)7,00zw.
Aminotransferaza Asparaginianowa AST7,00zw.
Amylaza w surowicy10,00zw.
Białko całkowite7,00zw.
Bilirubina całkowita7,00zw.
Bilirubina bezpośrednia7,00zw.
Cholesterol7,00zw.
Cholesterol HDL10,00zw.
Ferrytyna20,00zw.
Sód7,00zw.
Potas7,00zw.
Chlorki10,00zw.
Lit20,00zw.
Fosfor7,00zw.
Fosfataza Alkaliczna7,00zw.
Gamma Glutamylo-Transpeptydaza7,00zw.
Glukoza7,00zw.
Hemoglobina Glikozylowana20,00zw.
Insulina25,00zw.
Krzywa Glukozy dwupunktowa10,00zw.
Krzywa Glukozy trzypunktowa15,00zw.
Kinaza Kreatynowa CK10,00zw.
Kinaza Kreatynowa-izoenzym mięśnia sercowego CK-MB22,00zw.
Kreatynina7,00zw.
Klirens kreatyniny10,00zw.
Kwas Moczowy7,00zw.
Magnez7,00zw.
Mleczanowa Dehydrogenaza LDH7,00zw.
Mocznik7,00zw.
Transferyna20,00zw.
TIBC10,00zw.
Tróglicerydy7,00zw.
Wapń Całkowity7,00zw.
Wapń zjonizowany20,00zw.
Żelazo7,00zw.
Jonogram10,00zw.
Profil lipidowy20,00zw.
Bilirubina całkowita10,00zw.
Bilirubina bezpośrednia12,00zw.
Gazometria25,00zw.
Peptyd C35,00zw.
Ceruloplazmina22,00zw.
Cynk w surowicy36,00zw.
Troponina I30,00zw.
Troponina T30,00zw.
FTA ilościowy45,00zw.
Homocysteina63,00zw.
NT-proBNP100,00zw.
VDRL – jakościowe20,00zw.
VDRL – ilościowe45,00zw.
Cukier z palca5,00zw.

BADANIA HEMATOLOGICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Morfologia10,00zw.
Odczyn Biernackiego7,00zw.
Płytki krwi (krew cytrynianowa)10,00zw.
PSA-F (wolny)25,00zw.

BADANIE MOCZU

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Badanie ogólne moczu z osadem7,00zw.
Amylaza w moczu10,00zw.
Białko w moczu7,00zw.
Fosfor w moczu7,00zw.
Microalbuminuria20,00zw.
Wapń w moczu7,00zw.

BADANIE KAŁU

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Badanie ogólne kału15,00zw.
Badanie na obecność pasożytów15,00zw.
Badanie na obecność krwi utajonej20,00zw.
Badanie w kierunku Lamblii40,00zw.
Helicobacter pylori antygen w kale40,00zw.
Wykrywanie w kale toksyn A i B Clostridium difficile60,00zw.
Rotawirusy w kale25,00zw.

BADANIA KOAGULOLOGICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Czas Protrombinowy15,00zw.
Czas Kaolinowo-Kefalinowy15,00zw.
Fibrynogen15,00zw.
Produkty Degradacji Fibryny D-dimer50,00zw.

BADANIA IMMUNOLOGICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Białko C-reaktywne - met. Ilościowa CRP15,00zw.
Czynnik Reumatoidalny met. ilościowa15,00zw.
Poziom Antystreptolizyn met. ilościowa ASO15,00zw.
Przeciwciała p/Helicobacter Pylori – test jakościowy40,00zw.
Odczyn Waalera–Rosego met. jakościowa20,00zw.
Dopełniacz C325,00zw.
Dopełniacz C425,00zw.
Tryptaza mastocytowa120,00zw.

BADANIA HORMONALNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Wolna Trójjodotyronina20,00zw.
Tyroksyna wolna20,00zw.
Tyrotropina20,00zw.
Androstendion30,00zw.
Estradiol25,00zw.
Lutropina25,00zw.
Folitropina25,00zw.
Prolaktyna25,00zw.
Progesteron25,00zw.
MTC (test z metoclopramidem) 2x (0’, 60’)40,00zw.
MTC (test z metoclopramidem) 3x (0’, 60’, 120’)60,00zw.
Testosteron30,00zw.
p/c anty TPO40,00zw.
p/c anty TG40,00zw.
Kortyzol w surowicy30,00zw.
Hormon adenokortykotropowy ACTH40,00zw.
Aldosteron60,00zw.
Tyroksyna TT420,00zw.
Trijodotyronina TT320,00zw.
Tyreoglobulina40,00zw.
Makroprolaktyna BB-PRL70,00zw.
Kalcytonina52,00zw.
Erytropoetyna52,00zw.
SHBG40,00zw.
IGF1-Somatomedyna40,00zw.
Wolny testosteron40,00zw.
Parathormon40,00zw.
DHEA40,00zw.
Kalcytonina70,00zw.

MARKERY NOWOTWOROWE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Specyficzny Antygen Prostaty30,00zw.
Ca 15-335,00zw.
Ca-12535,00zw.
Gonadotropina Kosmówkowa30,00zw.
a-fetoproteina35,00zw.
Antygen Karcinoembrionalny30,00zw.
Ca-19,9 (m.in. marker przewodu pokarmowego)30,00zw.
Algorytm Roma90,00zw.
Karbamazepina30,00zw.
HE 460,00zw.
Ca-19-925,00Zw.
Ca 72-465,00zw.
17-OHPRG40,00zw.

BADANIA WIRUSOLOGICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Przeciwciała anty-HBs25,00zw.
Przeciwciała anty- HIV30,00zw.
Przeciwciała anty- HCV35,00zw.
Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgG30,00zw.
Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgM30,00zw.
Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgG40,00zw.
Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgM40,00zw.
Przeciwciała p/ CYTOMEGALOWIRUS kl. IgG40,00zw.
Przeciwciała p/ CYTOMEGALOWIRUS kl. IgM40,00zw.
cytomegalia test awidności IgG40,00zw.
Przeciwciała p/ Borelioza IgM40,00zw.
Przeciwciała p/ Borelioza IgG40,00zw.
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA45,00zw.
Przeciwciała ANA IF45,00zw.
Przeciwdziała przeciwjądrowe ANA-Hep-265,00zw.
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 370,00zw.
IgA12,00zw.
Ig G15,00zw.
Ig M15,00zw.
IgE całkowite20,00zw.
Przeciwciała p/recept.TSH65,00zw.
Borelioza IgG Western Blot100,00zw.
Borelioza IgM Western Blot100,00zw.
Przeciwciała p/transglutaminazie IgA40,00zw.
Przeciwciała p/transglutaminazie IgG40,00zw.
Przeciwciała p/endomysium IgA55,00zw.
Przeciwciała p/endomysium IgG55,00zw.
Przeciwciała p/gliadynie IgA40,00zw.
Przeciwciała p/gliadynie IgG40,00zw.
Przeciwciała p/Yersinia IgA45,00zw.
Przeciwciała p/Yersinia IgG45,00zw.
Przeciwciała przeciw EBV IgG45,00zw.
Przeciwciała przeciw EBV IgM45,00zw.
Przeciwciała a/GAD endogenne100,00zw.
Przeciwciała p/kardiolipinie (IgM, IgG)40,00zw.
Przeciwciała p/odrze IgG80,00zw.
Przeciwciała Hbs25,00zw.
Przeciwciała mononukleozie35,00zw.
Przeciwciała p/granulacytarne cANCA45,00zw.
Przeciwciała p/kardiolipinie ACA Ig A40,00zw.
Przeciwciała p/dwuniciowemu DNA45,00zw.
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD100,00zw.
Przeciwciała p/SS-A/Ro72,00zw.
Przeciwciała p/SS-B/La72,00zw.
P/c anty SARS-CoV-2 IgM + IgA140,00zw.
P/c anty SARS-CoV-2 IgG 140,00zw.
Alfa 1 - antytrypsyna45,00zw.
P/c anty SARS-CoV-2 IgM + IgA140,00zw.
P/c anty SARS-CoV-2 IgG 140,00zw.
Alfa 1 - antytrypsyna45,00zw.

TERAPIA MONITOROWANIA

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Kwas Walproinowy50,00zw.
Witamina B6120,00zw
Witamina B1235,00zw.
Amfetamina w moczu30,00zw.
Kokaina w moczu30,00zw.
Morfina w moczu30,00zw.
Kwas foliowy35,00zw.
HLA-B27100,00zw.
Witamina D3-25OH50,00zw.
Witamina D3-1,25OH120,00zw.
Pochodne kanabinoidów – THC30,00zw.

BADANIA PŁYNÓW

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Badanie ogólne nasienia70,00zw.
WR-odczyn15,00zw.
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA40,00zw.

BADANIA SEROLOGICZNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Grupa krwi (1 oznaczenie)30,00zw.
Coombs PTA anty RhD30,00zw.
Krew karta30,00zw.

INNE

Procedura/Rodzaj badania/UsługaCena w złVAT
Badanie dla kierowców200,00zw.
Badanie dla kierowców zawodowych200,00zw.
Orzeczenie lekarskie – pozwolenie na broń200,00zw.

*Cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę

Skip to content