• Wysoki kontrast
  • Zmień rozmiar czcionek

Misja „PROFESJONALNIE OTACZAMY OPIEKĄ TWOJE ZDROWIE”

Polityka Jakości

Dla wypełnienia przyjętej misji ustalona została strategia, która zbieżna jest z zasadami zawartymi w obowiązujących procedurach wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnych z normą PN-EN ISO 9001:2015. Nadrzędnym celem Przychodni Lekarskiej jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami Naszych Pacjentów. Działania te realizujemy dzięki wykwalifikowanemu personelowi z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, przy zapewnieniu odpowiednich warunków. Najwyższe kierownictwo analizuje ryzyka i szanse związane z udzielaniem świadczeń medycznych. 

Przyjętą Politykę jakości realizujemy poprzez następujące cele: 

  • utrzymanie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, 
  • monitorowanie i ocenę przyjętych procesów skierowanych na doskonalenie jakości udzielanych świadczeń medycznych, 
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu placówki, wysoką etykę zawodową i profesjonalizm, 
  • profesjonalne i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój placówki i doskonalenie świadczonych usług, 
  • otoczenie Pacjenta i jego rodziny fachową i troskliwą opieką. 

Kierownictwo Przychodni Lekarskiej jest w pełni zaangażowane w zapewnienie odpowiednich zasobów materialnych, organizacyjnych i personalnych niezbędnych do realizacji powyższej Polityki jakości oraz prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. 

Powyższa Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Przychodni Lekarskiej oraz podana do wiadomości pacjentom.

Patrycja Dziewiątkowska-Dudek
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
w Starogardzie Gdański

Starogard Gdański, 05.04.2019 r. 

iso 2023
iso 2023a
Skip to content