• Wysoki kontrast
 • Zmień rozmiar czcionek

  INFORMACJA DLA PACJENTÓW

  STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPPORADY
  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska
  im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady
  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395) uprzejmie informujemy, że:

  1. Teleporady udzielane są przy użyciu systemów łączności telefonicznej przez lekarzy, pielęgniarki i położne POZ stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
  2. Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej pod numerami telefonów:
  1) Starogard Gdański ul. Hallera 21 – tel. 58 775 40 40, 58 775 44 95, 692 464 274,
  2) Starogard Gdański Al. Wojska Polskiego 27A – tel. 58 562 81 01,
  3) Starogard Gdański os. 60-lecia ONP 14 (Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci) –
  tel. 58 562 53 72,
  4) Starogard Gdański os. 60-lecia ONP 14 (Poradnia Położniczo-Ginekologiczna) – tel. 58 562 55 98,
  5) Starogard Gdańsk ul. Bpa. Dominika 8 – tel. 58 563 03 84,
  6) Smętowo Graniczne ul. Kociewska 5 – tel. 58 582 22 43.
  3. Pracownik rejestracji medycznej, po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, wpisuje Pacjenta do terminarza właściwego personelu medycznego POZ oraz informuje go, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
  4. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna POZ) w ustalonym terminie teleporady nawiązuje kontakt telefoniczny
  z Pacjentem. W sytuacji braku kontaktu z Pacjentem w wyznaczonym czasie, personel podejmuje trzykrotną jego próbę,
  w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku, gdy Pacjent trzykrotnie nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady, uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielająca teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z rejestracją medyczną
  i ustalenia nowego terminu teleporady.
  5. Personel medyczny przed udzieleniem świadczeń w formie teleporady potwierdza tożsamość Pacjenta na podstawie numeru PESEL, weryfikując jego poprawność z dokumentacją medyczną.
  6. Podczas teleporady na podstawie zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji medycznej stawiane jest rozpoznanie.
  7. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne, e-zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych
  w wersji papierowej, które są do odbioru w rejestracji medycznej. Osoba udzielająca teleporady informuje Pacjenta o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie
  e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z rejestracją medyczną, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta).
  8. Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.
  9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem POZ. Konieczność osobistego kontaktu może stwierdzić też personel medyczny POZ w trakcie udzielania teleporady.
  10. Udzielenie teleporady odnotowane jest w dokumentacji medycznej Pacjenta, jako realizacja świadczenia zdrowotnego
  w formie teleporady.
  11. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem procedur sanitarnych i środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

  Starogard Gdański, 23.10.2020 r.

  Kierownik
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
  w Starogardzie Gdańskim

  /Patrycja Dziewiątkowska-Dudek/

   Skip to content