• Wysoki kontrast
 • Zmień rozmiar czcionek

 • by administrator
 • 18 października 2021

  Ogłoszenie

  Specyfikacja Warunków Zamówienia

  Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz robót

  Załącznik nr 3 umowa

  Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób

  Załącznik nr 5 Przedmiar robót

  Załącznik nr 6 Opis projektu

  Załącznik nr 7 Obliczenia fotometryczne Przychodnia – wewnętrzne

  Załącznik nr 8 Obliczenia fotometryczne Przychodnia – zewnętrzne

  Załącznik nr 9 Instalacja gniazd wtyczkowych rzut piwnicy 

  Załącznik nr 10 Instalacja gniazd wtyczkowych rzut parteru

  Załącznik nr 11 Instalacja gniazd wtyczkowych rzut I piętra

  Załącznik nr 12 Instalacja gniazd wtyczkowych rzut II piętra 

  Załącznik nr 13 Instalacja oświetleniowa rzut piwnicy

  Załącznik nr 14 Instalacja oświetleniowa rzut parteru

  Załącznik nr 15 Instalacja oświetleniowa rzut I piętra

  Załącznik nr 16 Instalacja oświetleniowa rzut II piętra

  Załącznik nr 17 Instalacja sieci strukturalnej rzut piwnicy

  Załącznik nr 18 Instalacja sieci strukturalnej rzut parteru

  Załącznik nr 19 Instalacja sieci strukturalnej rzut I piętra Starogard

  Załącznik nr 20 Instalacja sieci strukturalnej rzut II piętra

  Załącznik nr 21 Schemat tablicy rozdzielczej rozdzielnica główna

  Załącznik nr 22 Schemat tablicy rozdzielczej TR P – tablica rozdzielcza piwnica 

  Załącznik nr 23 Schemat tablicy rozdzielczej TR 0- tablica rozdzielcza parter 

  Załącznik nr 24 Schemat tablicy rozdzielczej TR I – tablica rozdzielcza I piętro

  Załącznik nr 25 Schemat tablicy rozdzielczej TR II – tablica rozdzielcza II piętro

  Załącznik nr 26 Rozdzielnica glowna RG parter – widok tablicy rozdzielczej

  Załącznik nr 27 Tablica rozdzielcza piwnica – widok tablicy rozdzielczej 

  Załącznik nr 28 Tablica rozdzielcza parter – widok tablicy rozdzielczej 

  Załącznik nr 29 Tablica rozdzielcza I piętro – widok tablicy rozdzielczej 

  Załącznik nr 30 Tablica rozdzielcza II piętro – widok tablicy rozdzielczej 

  Załącznik nr 31 Szafa teletechniczna parter, I pietro, II piętro 

  Załącznik nr 32 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

  Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

  Informacja z otwarcia ofert 02.11.2021

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Skip to content